Šťastná čísla

Chcete se pokusit Šťěstěně napovědět?

Můžete získat na základě Vašeho datumu narození vypočtená Vaše osobní šťastná čísla k sázení. Vypočítáme i nejvhodnější termíny pro podání sázení.

Máte-li zájem o tento výpočet, můžete si jej objednat v některé z apatyk osobně nebo poslat níže vypsané údaje spolu s ústřižkem složenky o zaplacení e-mailem na: apatykyastral@centrum.cz nebo poštou na adresu: Astrologická apatyka, 592 13  Bohdalov 179.

Cena: - Kč 150,-- ( výpočet šťastných čísel dle data narození)

          - Kč 250,-- (výpočet šťastných čísel dle data narození + propočet vhodného období pro sázení)

 

Potřebné údaje: - jméno a příjmení

                        - datum narození:

                        - čas narození:

                        - místo narození:

                        - adresa pro doručení: (ulice, čp., město, PSČ)